23 april 2014

Vil legge bedre til rette for syklister

Oslo har som mål å få andelen som reiser sykkel opp fra dagens 8 prosent, til 12 prosent innen utgangen av 2014. Når kommer blant annet såkalte stoppstøtter - et stativ der syklisten kan sette foten sin mens hun venter på grønt lys. Til høsten kommer slike i fem utvalgte kryss i Oslo.

Stoppstøtter er allerede i bruk i København.
FOTO: Margit Vinjerui Christenson, Cowi
Ved fem veikryss skal kommunen male røde bokser der syklistene kan kjøre inn foran bilene mens de venter på grønt lys. Sykkelbokser skal gjøre syklistene mer synlige og gi dem større plass i krysset.

Sykkeltiltak i Oslo

Runde 1, juni 2014
 • Legge rødt dekke på 2–3 midtstilte sykkelfelt.
 • Opprette røde sykkelbokser fem-seks steder.
 • Tre strekninger skal legges bedre til rette for syklister, blant annet ved bedre merking. Dette gjelder RV4 fra kommunegrensen til Youngstorget (15,1 km), Kongsveien fra Holtet til Operaen (5 km) og Sørkedalsruten fra Røa til Wergelandsveien (7 km).
Runde 2, høsten 2014
 • Oppdrette flere røde sykkelbokser
 • Prøve ut stoppestøtter i fem utvalgte kryss
 • Rødmerke sykkelfelt gjennom forkjørsregulerte kryss.
 • Rødmerke utvalgte strekninger
 • Teste ut heltrukken feltlinje for sykkelfelt
 • Reoppmerke de sykkelfeltene som ikke får rød asfalt med sykkelsymbol.
 • Føre jevnere tilsyn med større parkeringsanlegg og luke ut sykkelvrak hyppigere
 • Finne plass til et midlertidig sykkelparkeringsanlegg ved Oslo S innen utgangen av 2014.
Kilde: Sykkelprosjektet, Oslo kommune

Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism