12 mai 2014

260.000 milliarder kroner for å nå klimamålene

Maria van der Hoeven, sjef i Det internasjonale energibyrået IEA, er ikke fornøyd med fremgangen i klimaområdet. Byråets ferskeste rapport, «Energy Technology Perspectives» viser at påkrevde investeringer for å nå FNs togradersmål stiger. IEA anslår at det behøves mer enn 260.000 milliarder kroner for å nå målene om internasjonale klimautslipp i 2050.

Energimiksen. Fra et sammendrag av rapporten

For å nå togradersmålet anslår IEA at karonprisen bør være rundt 90 euro tonnet i 2030, økende til 150 euro i 2050. I fjor falt imidlertid kvoteprisen i EU under tre euro per tonn.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism