09 mai 2014

Alvorlig utvikling av antibiotikabruk

Professor i infeksjonssykdommer ved universitetet i Uppsala Björn Olsen rykker ut i den svenske avisen Dagens Nyheter, og advarer mot antibiotikaresistente bakterier fra husdyr som ender opp på middagsbordet vårt. To tredjedeler av de 300.000-500.000 tonnene med antibiotika som brukes i verden gis til dyr for å produsere kjøtt. Metoden fører til at bakterier utvikler resistens mot antibiotika, noe som nå virkelig truer menneskers helse.

Jørgen Bjørnholt, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet, viser til at Storbritannias helsedirektør har omtalt dette som en global trussel på linje med terrorisme og klimaendringer.

Norge er soleklart best i klassen når det kommer til å begrense bruken av antibiotika i husdyrhold, og dermed også i forekomsten av antibiotikaresistente bakterier. Ola Nafstad, fagdirektør for husdyr i Animalia, en faginstitusjon for den norske kjøttindustrien, viser til at bruken av antibiotika i norsk landbruk ble redusert med rundt 50 prosent fra 1997 til 2005 og har holdt seg rimelig stabilt siden. Dette bruker han som argument for å satse på norsk landbruk.

Det å spise kjøtt med antibiotikareistente bakerier er ikke så farlig for den enkelte, forteller Bjørnholt i Folkehelseinstituttet. Problemet oppstår når vi sprer resistente bakterier og de begynner å sirkulere i samfunnet, og de selekteres frem som følge av antibiotikabruk.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism