05 mai 2014

Bilbruken i Norge stagnerer

Årsakene til at bilbruken går ned er sammensatte, selv om ulykker som dette neppe er en del av grunnen.
Foto: Thue
I land etter land har veksten i bilbruk stoppet opp. Nordmenns bilkjøring nådde en topp i 2008. Samtidig faller andelen unge med førerkort. Tall Statens vegvesen har utarbeidet for Aftenposten viser at veksten i nordmenns bilkjøring har stoppet helt opp de siste seks-syv årene, etter mange tiår med rask vekst. Man ser da på bilkjøring pr. person.

Den foreløpige toppen ble nådd i 2008. Parallelt med at bilkjøring stagnerer, tar færre unge førerkort. I 1992 hadde 80 prosent av nordmenn mellom 18 og 24 år lappen. I 2012 hadde denne andelen falt til litt under 67 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Transportøkonomisk institutt (TØI).

- I de fleste industrialiserte land har folks bilbruk sluttet å vokse. Norge er ytterligere et eksempel på dette, sier David Metz, professor ved University College i London. Den tidligere sjefforskeren ved det britiske samferdselsdepartementet ga nylig ut en bok om fenomenet som på engelsk har fått navnet «peak car»

TØI-forsker Vibeke Nenseth trekker frem økende urbanisering som én årsak. Hun mener det er utfordrende å vurdere hva som vil skje videre med bilkjøringen i Norge.

- "Peak car"-teorien sier at bilbruken ikke bare vil stagnere, men at den også vil begynne å falle. Det har skjedd i andre land, og vi har også sett tendenser til dette i Norge. Derfor blir spennende å følge utviklingen i årene fremover, sier Nenseth.

Metz understreker at politikerne spiller en avgjørende rolle og sier at mye vil bli avgjort av om folk bosetter seg i byer eller i bilbaserte forsteder.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism