09 mai 2014

Gir råd til regjeringen om CCS-strategi

SINTEF og NTNU har utarbeidet forslag til regjeringen om et veikart for fangst og lagring av CO2 (CCS) i Norge for perioden 2014-2030. Forslaget er nylig sendt til Olje- og energiminister Tord Lien, som et innspill til regjeringens arbeid med en CCS-strategi for Norge. Dette arbeidet er aktualisert etter at planene om fullskala anlegg på Mongstad ble skrinlagt sist høst.

NTNU og SINTEF utgjør et globalt kunnskapssentrum for CCS innen utdanning, forskning og utvikling. I forslaget til veikart legges det til grunn at fangst og lagring av CO2 står sentralt i en global strategi for en bærekraftig energi- og klimapolitikk. Det pekes videre på at hovedutfordringene i en revidert CCS-strategi er å skape en lønnsom verdikjede. Dette krever en systemtilnærming til CCS, hvor hele verdikjeden ses under ett. Staten må ta et overordnet ansvar for denne verdikjeden, inkludert å skape forretningsmodeller som er til å leve med for industrien.

Les brevet og forslaget til veikart her.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism