31 mai 2014

Når er ein hage radikal

Siri Helle skriver i det nystartede nettidsskiriftet Bytopia:

Foto: Lamiot
I Noreg har vi kring 8,5 million dekar jordbruksareal i drift. I tillegg haustar vi fruktene av kring 2,5 millionar dekar i utlandet. Ein gjennomsnittleg nordmann har eit forbruk som er 5,8 gongar høgare enn jorda kan tåle, og mat er ein vesentleg del av dette forbruket.
/../
Det er på mange måtar openbart kvifor vi skal produsere mat sjølve. Av same grunn som vi ikkje går til frisøren, ikkje har hushjelp eller privatsjåfør, ikkje betalar nokon for å byte dekk på sykkelen vår: fordi vi kan klare det sjølve. For vi kan det: ta store steg mot ernæringsmessig sjølvstende og bu i by samstundes.

Vi har lett for å tenke oss at det er dei store areala som bidreg mest til matproduksjonen. I røynda er det berre kring tjue prosent av maten vår som kjem frå industrilandbruk. Sytti prosent er resultat av småbruk.


Les mer i Bytopia

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism