15 mai 2014

Skal bli enklere og billigere å bygge

Den politiske plattformen som Høyre og Fremskrittspartiet la frem i oktober i fjor, hadde forenkling av plan- og bygningsloven som et av tiltakene som skulle prioriteres. Regjeringen har nå fulgt opp med en proposisjon om forenklinger i plan- og bygningsloven.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har allerede varslet at det skal bli enklere å bygge mindre nybygg. Søknadsplikten på bygg opp til 50 kvadratmeter fjernes, samtidig som mulighetene for naboklager begrenses. Tekniske krav til boliger skal behandles i en proposisjon som kommer senere i vår, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Det viktigste for å få til økt boligbygging er å gjennomføre endringer i byggteknisk forskrift - TEK10. Vi ser frem til regjeringens varslede gjennomgang av dette, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvvag Bolig til DN. Schumann har tidligere, en rekke ganger, vært i mediene med kritikk mot kravene om universell utforming av alle nye boliger.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism