12 juni 2014

Nanoteknologi og cellulosefiber kan få fart på skogindustrien

Nanoteknologi og cellulosefiber kan være nøkkelfaktorer for å få fart på skogindustrien igjen. Det viser en ny, nordisk studie som skal inngå i en OECD-rapport. Den peker på unike industrielle muligheter som ligger i Norges store råstofftilgang fra skog.

Norge har gode muligheter for å føre den tradisjonsrike skogindustrien videre, til tross for dagens vanskelige situasjon. Den fallende etterspørselen etter trykkpapir på verdensmarkedet har slått beina under store deler av norsk treforedlingsindustri. Dette fører også til at den tremekaniske industrien i Norge sliter. Avvirkningen av tømmer i Norge er stort sett opprettholdt på grunn av økt eksport, men representerer bare 45 prosent av tilveksten.

Dette kan også ses på som en positiv situasjon. Sammen med Polen, er Norge det landet i Vest-Europa med størst tilgang på «ubrukt» tømmer, og har dermed et råstoffpotensial for å modernisere industrien og utvikle nye produkter.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism