02 juni 2014

«Trusselen om svartelisting»

«Trusselen om svartelisting» er tittelen på presentasjonen de såkalte rådgivningsbyrået First House nylig sendte til den globale olje- og gassorganisasjonen OGP. Henvendelsen ble sendt etter at Finansdepartementet i starten av april satte ned en ekspertgruppe som skal vurdere om Oljefondet bør trekke sine investeringer ut av kull- og petroleumsselskaper, for med det å bli mer miljøvennlig.

First House tilbyr å sette inn noen av sine mest erfarne folk til å jobbe mot en slik endring, en endring som støttes av den norske miljøbevegelsen og stortingspartiene Venstre, KrF og SV. Også Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne har gått inn for å trekke Oljefondet ut av kull.

- Det er helt legitimt i et demokrati at den som blir berørt av en politisk beslutning får anledning til å si sitt om saken før den besluttes. Hva er galt med det?, spør Jan-Erik Larsen, partner i First House.

Hva som er galt ser trolig alle andre enn kommunikasjonsrådgiverne. Problemet er at de som "sier sitt" ikke gjør dette som en del av en offentlig debatt om saken, men betaler andre for å tale sin sak i lukkede fora. Det er et ganske godt stykke unna det de fleste vil oppfatte som en demokratisk prosess. Demokrati handler ikke bare om å velge representanter ved valg, men i høy grad om å legge til rette for en opplyst debatt der de beste argumentene får bryne seg mot hverandre i offentlighet. Deretter kan valg og beslutninger tas.

Les flere svar i Aftenpostens omfattende intervju med Høiby og Larsen.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism