23 juli 2014

Ønsker produksjon av elbilbatterier i Norge

- Nær halvparten av CO2-utslippene i produksjonen av en elbil er knyttet til batteriet, sier Linda Ager-Wick Ellingsen, stipendiat i industriell økologi ved NTNU i Trondheim. Hennes analyser viser at C02-utslippene fra batteriproduksjonen kunne vært redusert med 60 prosent om den hadde vært utført i Norge.

- Fokuset på elbil i Norge har fått maritim næring her hjemme til å interessere seg for elektrifisering og batterier, sier Lars Ole Valøen. Han tok Norges første doktorgrad på batterier, og mener det ville vært et stort fremskritt med produksjon av batterier i Norge.

Men det er åpenbare skjær i sjøen:

- De påkrevde investeringene er massive, og det tar mange år å bygge opp en industri rundt dette. Vi må belage oss på at batteriproduksjonen til biler og skip hovedsakelig vil foregå i Kina i overskuelig fremtid samt i noen grad i Sør-Korea, Japan og USA, sier Sverre Iversen, daglig leder i Gylling teknikk. Selskapet er en av de største leverandørene av batterier til blant annet industrien og sykehus i Norge.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism