08 juli 2014

Tyskland kutter i subsidiene til fornybar energi

Det tyske støttesystemet gir de ulike teknologiene ulik støttesats. Men gjennomsnittlig skal støtten nå senkes til 12 eurocent (1 krone)/kWh. Dette er fremdeles langt over støttenivået i Norge, hvor elsertifikater ikke gir mer enn 20 øre/KWh.

Endringene innebærer at det nå settes tak på utbygging av vindkraft på land på 2500 MW per år. Hvis målet overoppfylles, reduseres støttesatsene. Solkraftutbyggingen begrenses også til 2500 MW per år. Havvindutbyggingen begrenses til 6.500 MW til sammen ved utgangen av 2020.

Det skal i fremtiden også bli mer konkurranse på det tyske fornybarmarkedet. Kraftprodusentene skal nemlig måtte selge kraften sin på kraftmarkedet istedenfor å få fortrinnsrett gjennom garanterte priser slik de har i dag.

Kilde: tu.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism