11 juli 2014

Vi betaler 15 ganger markedspris for klimakvoter

Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) har fått i oppdrag å kjøpe de kvotene som Norge trenger for at klimagassregnskapet skal gå opp frem til 2020. Norge skal betale en gjennomsnittlig 2,28 euro per kvote, mer enn 15 ganger markedsprisen, som i juli ligger på 15 cent.

Kvotene blir kjøpt gjennom en ordning som kalles Den grønne utviklingsmekanismen, en FN-ordning som gir investeringer i prosjekter som bidrar til å redusere klimagassutslipp og til en bærekraftig utvikling i utviklingsland. Det er FN som godkjenner og leverer ut klimakvoter fra prosjektene. Prosjektene skal bidra til bærekraftig utvikling i vertslandet. Ordningen bidrar til overføring av penger og teknologi fra industriland til utviklingsland. Slik kan den bidra til at fattige deler av verden oppnår økonomisk vekst uten en like sterk utslippsvekst som rike land har vært igjennom.

- Vi ser for oss at det er behov for et kvotemarked i en eller annen form når partene i klimaforhandlingene tar på seg forpliktelser som monner, forhåpentligvis i Paris neste år, sier Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljødepartementet mener Norge gjennom kvotekjøpet bidrar til å opprettholde infrastrukturen i kvotemarkedet. Lunde mener dette er viktig frem mot klimaforhandlingene i Paris neste år.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism