13 august 2014

Elbil-telling i kollektivfelt

Tellinger foretatt av Statens vegvesen viser at det i morgenrushet fra vest er en betydelig andel elbiler som benytter kollektivfeltene på E18 i retning Oslo. I perioder er det opp til 85 % elbiler i kollektivfeltet på E18 mellom Blommenholm og Høvik. 

E18 mellom Oslo og Sandvika er en høytrafikkert ferdselsåre med en ÅDT (Årsdøgntrafikk) på 90 000 biler i gjennomsnitt (alle felt). Av disse utgjør elbiler fortsatt en beskjeden andel. I telleperioden ble det daglig registrert ca. 1350 elbiler, 120 busser og 100 drosjer i kollektivfeltet.

- Det er første året Vegvesenet foretar denne type tellinger og det er derfor vanskelig å si noe bastant om situasjonen fra tidligere år og tendenser, sier Allan Stokke ved Trafikkseksjonen i Statens vegvesen Oslo.

Det er imidlertid klart at det har blitt mange flere elbiler i trafikken, og at dette fører til mer trafikk i kollektivfeltene enn før, sier Stokke.

Kilde: vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism