17 september 2014

– Elbiler må subsidieres på andre måter

Elbiler må subsidieres, men måten det skjer på i dag, blir feil. Forskjellen mellom støtten til kollektivreisende og dem som kjører elbil, er skrikende, sier transportforsker Bård Nordheim. Han savner en diskusjon om det er mulig å subsidiere elbiler uten at det ødelegger for det viktigste målet – å få ned biltrafikken inn til sentrum.

– De stimulerer alle til økt bruk. Og det er ingen grunn til å subsidiere store elbiler mer enn små. Hvis ett beløp hadde blitt gitt flatt til alle som kjøper elbil, ville det økt salget av små elbiler framfor store. Det er god miljøpolitikk, mener han.

– Hadde kollektivtrafikantene fått samme tilskudd som en Tesla-eier, kunne de ikke bare reist gratis. De skulle fått utbetalt rundt 70 kroner. For hver reise! fastslår transportforskeren.

– Problemet er at for å få mest mulig ut av subsidiene, når man først kjøper en elbil, må den helst brukes mest mulig i rushtrafikken. Det er stikk i strid med fornuftig transportpolitikk. Det skaper køer. Mer biltrafikk, sier Nordheim.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism