02 september 2014

- Forskere vet for lite om utvikling i byene

Foto: Mark Sebastian - CC-BY-SA
- Eiendomsmiljøene vet langt mer om hva som skjer i byregionene enn forskerne, sa arkitekturprofessor Karl Otto Ellefsen da han åpnet konferansen "Et sted for deg – et sted for meg? Seminar om bomiljø og byutvikling". Til tross for at byveksten er større i Norge enn i de fleste andre europeiske land, har vi ingen eksplisitt boligpolitikk, i følge Ellefsen.

Ellefsen sier at flere norske byer er inne i en rivende utvikling, som styres av eiendomsmiljøet og noen nøkkelpolitikere. Samtidig er boligmarkedet er blitt uhyre komplisert og komplekst.

- Vi ser en utvisking mellom boliger og fritidsboliger. Det er også gjennomført en mengde fortettingsprosjekter. Oslo er en klassedelt by hvor byveksten i hovedsak skyldes vekst i næringer som henter arbeidskraft utenfra. Deres behov tas ikke vare på i eiendomsutviklingen. Mye har skjedd de siste årene, og nå er trenger vi kunnskap om hva som er gjort.

Les også
Kilde: Norges forskningsråd

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism