19 november 2014

Forsvarsbygg bruker millioner på PR-konsulenter

Tall innhentet fra kontoplaner, transaksjonsoversikter og bilag viser at Forsvarsbygg siden 2008 har brukt over 43 millioner kroner på innkjøp av PR- og markedsføringstjenester. Regner man med utgiftene til «profileringsmateriell», blir totalkostnaden 68 millioner kroner. Samtidig råtner bygninger eid av etaten bort på grunn av manglende vedlikehold.

«En negativ utvikling av tilstandsgraden over flere år er en tydelig indikasjon på at fornyelse og vedlikehold må prioriteres høyere og tilføres mer ressurser», skriver Forsvarsbygg i sin egen årsrapport.

Forsvarsbygg imøtegår imidlertid påstandene i et eget tilsvar.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism