16 november 2014

Karakteriserer regjeringens miljøsatsing som «smårusk»

Klimastiftelsen Zero har tatt initiativ til et panel for å komme opp med ideer til ny klimavennlig industri i Norge. Blant panelets forslag er 40 prosent lavere utslipp fra produksjon av olje på norsk sokkel og å gjøre norsk transportsektor utslippsfri innen 2030:
  • Utslippsfri transportsektor.
  • 40 prosent lavere utslipp fra produksjon av olje på norsk sokkel.
  • Prosessindustrien: Ledende på utslippsfrie løsninger og mest ressurseffektiv i verden.
  • Maritim næring: Løsninger som kan gjøre global sjøfart utslippsfri.
  • Norge skal være en global storeksportør av fornybar energi og klimateknologi.
  • Alle oljefondets energi­investeringer skal være fornybare.
  • All oppvarming skal være utslipps­fri og plusshus skal være standard.
  • Alt flytende drivstoff i tunge kjøretøy erstattet med bio­drivstoff fra avfall, skog og hav.
Forslagene er vesentlig mer ambisiøse enn ebb hva regjeringen sp langt har foreslått.
– Dette kan ikke bare dreie seg om å flytte 57 millioner over til miljøteknologiordningen. Det er jo smårusk. Vi må ha en visjon. Det som er lagt opp nå, er ikke i nærheten av den omstillings- takten vi trenger for å bli et lavutslippssamfunn, sier Bjørn Haugland i klassifiseringsselskapet DNV GL Group, tidligere kjent som Veritas.

– I dette statsbudsjettet er det ikke mye fokus på klima, men jeg tror det må komme, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea.

De to er svært kritiske til regjeringens klimasatsning i forslaget til statsbudsjett.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism