21 desember 2014

Nye dieselbiler verre for luften enn gamle

Mens det tidligere var svevestøv som var problemet med dieselbilen, blir utslipp av NO2 et stadig større problem i byområdene i dag. NO2 er den komponenten som gir alvorlige pusteproblemer for de med astma og allergier.

– Det er et paradoks at partikkelfilteret, som løste svevestøvproblemet, er det som er med på å gjøre dieselbilen verre for miljøet nå, sier avdelingsdirektør for trafikkforvaltning i Vegdirektoratet, Ivar Christiansen.

– Et partikkelfilter er egentlig et brannkammer der det foregår oksidasjon. Når du oksiderer NO som er en del av NOX får du en langt raskere omdannelse til NO2 enn det du gjorde tidligere. Det gir igjen en høyere konsentrasjon av NO2 i bymiljøet, forklarer Rolf Hagman i Transportøkonomisk institutt (TØI)..

Kilde: tu.no/samferdsel

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism