17 desember 2014

Planlegger Norges høyeste bygning på Fornebu


Det nye "Røkke-tårnet" på Fornebu kan få 40 etasjer og rage 140 meter – 23 meter høyere enn Oslo Plaza.

Høyhusplanen inngår i en stor mulighetsstudie for Fornebuporten, som Aker-konsernet nå spiller inn for Bærum kommune. Planene, som er utarbeidet i samarbeid med arkitektkontoret A-lab, foreslår en ny og mye større utbygging av prestisjeområdet enn det som i dag er regulert. Merutnyttelsen på om lag 105.000 kvm skal bidra til finansiering av Fornebubanen, slik myndighetene har lagt opp til.

Aker har gjennom Fornebuporten til nå forpliktet seg til å investere om lag 4 milliarder kroner i området. Hvis politikerne i Bærum sier ja til de nye utbyggingsplanene, kan dette beløpet strekke seg mot 10 milliarder.«Nye» Fornebuporten telle 234.000 kvm fordelt på 186.000 kvm næring og utdanning og 48.000 kvm bolig – fordelt på om lag 450 leiligheter og 50 studentleiligheter. Fullt utbygd kan det bo og arbeide 10.-12.000 personer i Fornebuporten, inkludert Aker-konsernet fra Aker Brygge neste sommer.Området vil i så fall utvikle seg i tråd med Akers visjon om å utvikle det til verdens ledende kompetansesenter for undervannsteknologi – selve «navet» i den etablerte ingeniør- og olje- og energiklyngen Subsea Valley.

– Et viktig mål er å tiltrekke oss en eller flere offentlige eller private virksomheter som driver med teknologibasert forskning og utdanning, fra videregående til høyskolenivå. Og vi bygger gjerne videre på den virksomheten som drives innen forskning og utdanning i Oslo-regionen i dag, sier Torstein Storækre, sjef for Aker-selskapet Fornebuporten AS.


Kilde: Budstikka

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism