11 desember 2014

Tremenningen

Prosjektet Tremenningen fikk hedrende omtale ved utdeling av Trondheim kommunes byggeskikkpris 2014, der vinneren ble trondheimskontoret Eggen arkitwekter.

Juryen ønsker å hedre studenter ved fakultetet for arkitektur og billedkunst, NTNU, som med stor entusiasme, utrettelig pågåenhet og sterk gjennomføringsvilje, og på usedvanlig kort tid har prosjektert og bygget to spennende installasjoner midt i sentrum av Trondheim.

"Bølgen". Foto: NTNU
Byen er full av steder vi ikke vet om. På mange steder er historiske sammenhenger blitt brutt og etter hvert forsvunnet helt. Noen steder er blitt utilgjengelige for oss også på grunn av trafikkløsninger eller eiendomsforhold. Når et slikt ikke-sted blir gjort tilgjengelig, er det som å finne en skatt. Når en forbindelse gjenoppstår, eller blir etablert for første gang, er det som å se byen med nye briller.

Juryen har valgt å gi hedrende omtale til to midlertidige prosjekter som har åpnet alles øyne for et nytt sted og en ny sammenheng i byen. Piren og trappa, kalt «Bølgen», er de to prosjektene og de har fått det treffende navnet «Tremenningen». Navnet har de fått ettersom de er laget av tre og befinner seg hver sin ytterkant av Kongens gates allmenning i Midtbyen.

"Piren". Foto: NTNU
I mange år har nedre del av den todelte Kjøpmannsgata med sine to allmenninger vært et ubenyttet sted for både byens befolkning og turister. Mye av grunnen er at en bratt voll skiller området fra resten av byens gulv. Den historiske betydningen av vollen er stor. Den har vært med siden Cicignons barokke byplan fra slutten av 1600-tallet, og har tjent som branngate og forsvarsverk gjennom århundrene. Selv om det hviler et sterkt vern over Cicignons voll, har bruken vært preget av pragmatiske løsninger for trafikkavvikling. Vollen har mistet sitt meningsinnhold. I tillegg har sammenhengen mellom kjøpmannsgårdene i øvre del av gata mistet sin sammenheng med de tilhørende bryggene i nedre del av gata.

Å bygge noe permanent i et område med så sterkt vern er svært vanskelig og tidkrevende. Men midlertidige prosjekter kan åpne opp mange nye muligheter. I samarbeid med kommunen og antikvariske myndigheter ble premissene lagt og prosesser satt i gang. I løpet av uvanlig kort tid ble både piren og trappa prosjektert og bygget:

Når studenter med lyst og lekenhet også har seriøsitet og utholdenhet, får vi så flotte prosjekter som beboere og turister nå får oppleve. Både trappa og piren gir oss nye blikk på omgivelsene våre. Prosjektene har skapt nysgjerrighet og inspirert alle som har opplevd dem, både unge og gamle. Aldri har vel noe som er bygget i Trondheim fått så mange «likes» og vært så mange ganger åsted for en «selfie».

Juryen håper at Tremenningen kan inspirere til flere temporære og permanente prosjekter i Trondheim. Prosjekter som får ting til å skje, og som lar oss få øye på mulighetene vi har, snarere enn å akseptere de begrensningene som finnes.

Kilde: Trondheim kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism