07 januar 2015

Det «rettferdige» verdenskartet

1569-versjonen av Mercators kart.
Eivind Seland skriver om kart i Bergens tidende. Den kartprojeksjonen som kanskje tydeligst har formet vår måte å se verden på ble utviklet av Gerardus Mercator (1512-94). Mercator fant ut at hvis han holdt avstanden mellom meridianene konstant, men gradvis økte avstanden mellom breddegradene ettersom kartet gikk mot polunktet, fikk han et kart som gjorde det mulig for sjøfolk å trekke opp kursen fra alle punkter på kartet til alle andre, som en rett linje. Dette gjorde det mulig å navigere sikkert i farvann hvor en ikke var kjent og hvor en ikke hadde land i sikte, og var en avgjørende del av teknologien som gorde det mulig for europeiske sjøfolk å legge verdenshavene under seg på 1600-1800-tallet.
Verdenskart basert på satellittbilder fra Nasa og 
Gall-Peters projeksjonen. Bilde: Wikipedia

En alternativ projeksjonsteknikk er Gall-Peters, som fremstiller flatene mer korrekt.

Artikkelen avsluttes med et både morsomt og interessant klipp fra dramaserien West Wing, hvor den fiktive «Organization of Cartographers for Social Equality» forsøker å overtale presidentens stab til å gå inn for Gall-Peters projeksjonen i amerikanske skoler og offisielle publikasjoner. Her er det to verdensbilder som kolliderer, bokstavelig talt.Kilde: BT Innsikt

1 comments :

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism