26 januar 2015

Enorme mengder rømt oppdrettslaks på Vestlandet

Tre av fire gytefisk i Etneelva i Hordland i 2010 var rømt oppdrettslaks. Dette viser hva som kan skje i mange elver dersom oppdrettsnæringen får vokse uten at rømningsproblemet blir løst, skrev Direktoratet for naturforvaltning (DN). Det er snart fem år siden!
Minst 120.000 fisk er på rømmen frå oppdrettsanlegg på Vestlandet, etter at stormen «Nina» drog med seg fleire anlegg. Fiskedirektoratet gjekk fyrst ut og advarte mot å eta regnbogeaure, då den hadde vorte handsama med eit lusemedikament i desember.

Utanfor Osterøy fekk 63.000 regnbogeaure sjansen til å stikka av etter «Nina». Torsdag skreiv BT om fiskarar som har drege opp 10.000 av dei.

Ill: Dr. George Pararas-Carayannis
Sjøtroll Havbruk reknar med å få opp drygt halvparten av alle rømlingane. Dei betalar 50 kroner pr. fisk for fritidsfiskarar som leverer den til eitt av mottaka på Osterøy. Til samanlikning legg Marine Harvest 500 kroner pr. hovud på bordet for rømt laks i Hardanger.

Kilde: Bergens Tidende

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism