10 januar 2015

Er batterier en «game changer» innen maritim næring?

Seil med solceller i kombinasjon med batterier.
Bjørn K. Haugland argumenterer for at batteri eller hybridsystemer er teknologier med stort potensial innen maritim næring.
Verden er inne i en transformasjon hvor energiproduksjon er i ferd med å bli mer bærekraftig ved hjelp av fornybare kilder. Samtidig gjøres det mye – både i næringsliv og samfunnet for øvrig – i forhold til forskning og utvikling. Dette gjør nye teknologier mer kostnadseffektive. Ikke minst gjelder dette lagrings- og batteriteknologi hvor det er store forsknings og utviklingsprosjekter på gang for å øke kapasitet og bedret effektivitet og lønnsomhet.

Med et hybrid system kan kraftproduksjon optimaliseres for en gjennomsnittlig belastning i stedet for en toppbelastning, og følgelig kan kraftgenereringskapasitet reduseres. Et batteri, som de som brukes i maritime fartøy, vil fungere som en buffer ved store kraft behov og lades opp når etterspørselen er lav. Energi kan gjenvinnes fra, for eksempel, elektriske heisespill som brukes for boring eller kraner og mellomlagres i batterier. I dag blir denne energien brent av som varme.

Maritim næring står ovenfor en teknologirevolusjon de neste 5 til 10 årene. Jeg er overbevist om at Norge og norsk maritim næring har en unik mulighet til å bli globalt ledende på utvikling, installasjon og anvendelse av nullutslippsteknologi, hybride løsninger, batterier og tilhørende kontrollsystemer. Prisen på battericeller har falt 75% de siste 4 årene og Elon Musk selv spår et ytterligere prisfall på 60% innen 2020.

Jeg tror anvendelse av batterier vil representere en game changer i maritime næring.

Kilde: Maritime.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism