18 januar 2015

Konstruksjon med gravitasjonTrykkrefter i balanse er jo prinsippet for de første steinbroene, og dermed en ypperlig anledning til å minne om Norges største steinhvelvsbro - Skodjestraumen bru, med et spenn på 57 meter og seilingshøyde 14 meter. Like ved ligger Eggestraumen bru, med et spenn på 40 meter. Byggingen av bruene begynte i 1911, og de sto ferdig i 1919.

Skodjebruene sett fra Straumsbrua mot Ellingsøyfjorden. Skodjestraumen bru til høyre, Eggestraumen bru til venstre. Foto: Frode Inge Helland
Bridges and Towers of Balanced Rocks

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism