13 februar 2015

Statkraft kjøper seg inn i britisk havvindpark

Foto: RWE
Statkraft og RWE Innogy har inngått en avtale om å utvikle og bygge ut havvindparken Triton Knoll, utenfor østkysten av England. Gjennom avtalen sikrer Statkraft seg 50 prosent av havvindparken, som kan få en installert effekt på inntil 900 MW. Prosjektet vil utvikles og bygges ut av en felles RWE/Statkraft prosjektorganisasjon, ledet av Statkraft, der man trekker på kompetansen i begge selskaper. Partene har avtalt å ikke offentliggjøre de økonomiske betingelsene i avtalen.

Triton Knoll fikk konsesjon (Development Consent Order - DCO) for offshoreplanene fra britiske myndigheter i juli 2013. En konsesjonssøknad for det elektriske anlegget på land skal legges frem senere i år. Når prosjektet står ferdig, vil det kunne produsere kraft tilsvarende det årlige forbruket i 800 000 britiske husstander.

Utbyggingskostnaden for 900 MW er anslått til mellom 3 og 4 milliarder britiske pund. Investeringsbeslutning i prosjektet er ventet i 2017, med byggestart samme år.

Mer informasjon om Triton Knoll Offshore Wind Farm finnes på www.rweinnogy.com/tritonknoll

Kilde: Statkraft

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism