22 februar 2015

Svake miljørutiner i byggebransjen

Miljødirektoratet har kontrollert importører og noen forhandlere innen byggebransjen. Resultatene viser at de aller fleste ikke kjenner regelverket for omsetning av farlige stoffer i produkter. Vi fant brudd på miljøregelverket i 24 av 25 bedrifter.

– Regelverket for kjemikalier og stoffer i produkter har eksistert i mange år. Det burde være godt kjent i byggebransjen. Sammen med at de mangler rutiner for håndteringen, innebærer det fare for at produkter med farlige stoffer blir tilgjengelige for forbrukerne i butikkene, sier Bjørn Bjørnstad, tilsynsdirektør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet hadde spesiell oppmerksomhet mot lim, fugemasse, sparkel, isolasjonsplater, vinylbelegg og fliser i denne aksjonen.

Flere av disse kan inneholde miljøgifter, som bromerte flammehemmere, ftalater, bly, kadmium og bisfenol A. Disse er skadelige for både mennesker og miljø.

– Alle som importerer denne typen produkter må kjenne til regelverket og ha rutiner for å sjekke at reglene blir fulgt. Det er ulovlig ikke å ha kunnskap om de produktene man importerer og selger, sier Bjørn Bjørnstad.
Slurver med internkontroll

18 av 25 virksomheter hadde ikke gode nok rutiner for internkontroll. Dette er et viktig hjelpemiddel for å forebygge for eksempel ulovlig omsetning av produkter med farlige stoffer.

Virksomhetene er pålagt å dokumentere at de har rutiner som viser hvordan de sjekker om produktene de importerer, er i tråd med regelverket.

– Over halvparten av de kontrollerte importørene hadde mangler og feil i etiketten for farlige kjemikalier. Dette er alvorlig, fordi det kan føre til at produktene blir brukt feil, noe som igjen kan føre til skader på mennesker og miljø, sier Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism