12 februar 2015

Tester biler som rapporterer føreforhold

Det er greit å få beskjed om dårlig før. Så kan du la bilen stå.
Statens vegvesen tester nå ut Road Status Information-teknologi (RSI). Opp mot 500 testbiler skal samle inn løpende data om blant annet vær, føre, friksjon, temperatur og nedbør - og sender disse dataene løpende videre via en nettsky-løsning. Meldinger kan snart også utveksles mellom bilene slik at de kan varsle hverandre om føre og hendelser.

- Testbil-flåten vil være et nettverk av rullende sensorer som gir informasjon om tilstanden på vegen, føre- og miljøforhold. Prosjektet gir oss muligheter til å undersøke om data som blir samlet inn fra vanlige personbiler kan supplere data fra værstasjoner og slik gi oss bedre grunnlag for å planlegge og gjennomføre vinterdriften på vegen, sier direktør Marit Brandtsegg i Statens vegvesen.

Prosjektet er et nordisk samarbeid mellom Statens vegvesen, Trafikverket, Volvo Cars, Sintef, NTNU, VTI, Universitetet i Gøteborg, Luleå Tekniske Universitet, Road IT AB og Klimator AB. RSI-prosjektet er en viktig del av Volvo Cars’ visjon om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i en ny Volvo i 2020.

I dag, torsdag 12. februar ruller de første testbilene ut på vegene på Østlandet. Denne vinteren skal rundt 50 biler ut i hovedstadsområdet, og planen er å øke testflåten til 500 neste vinter.

Road Status Informasjon-prosjektet skal gå ut 2017 - og har en samlet ramme på 12,5 millioner kroner. Av dette går åtte millioner til utviklingen, testingen og dataevalueringen, som ledes av Volvo Cars. Parallelt med dette skal NTNU evaluere data fra prosjektet og kvalitetssikre resultatene.

Kilde: Statens vegvesen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism