24 mars 2015

Økende skepsis i boligmarkedet

Foto: Moyan Brenn
Folk flest ser en høyere risiko i boligmarkedet i dag enn for et halvt år siden, viser en ny spørreundersøkelse. I september mente 55 prosent at risikoen var lav for et boligprisfall de neste fem år. Nå i mars er andelen sunket til 35 prosent.

De to landsrepresentative spørreundersøkelsene, utført av Norstat (september) og TNS Gallup (mars), måler folks forventninger til boligprisutviklingen det neste året og de neste fem årene. Undersøkelsene avdekker tydelige bevegelser i forventningene både på kort og lang sikt:

På kort sikt - neste år
Andelen som tror boligprisene vil falle har økt fra 6 til 12 prosent fra september til mars. Mange av de som i september spådde uendret boligpris, tror nå på et boligprisfall. Andelen som tror på prisvekst neste år holder seg relativt stabil (55 prosent i september og 57 prosent i mars).

På lengre sikt - fem år
I september svarte 55 prosent at risikoen for et boligprisfall var svært lav eller lav. I mars er denne andelen sunket til 35 prosent. Andelen som svarte høy eller svært høy risiko for et boligprisfall er relativt lik i september og mars (hhv 12 og 13 prosent).

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge,  peker på at boligprisutviklingen har dominert nyhetsbildet den siste tiden. Både myndigheter og fagøkonomer har vært ute og advart om at den sterke boligprisveksten innebærer økt risiko både for den enkelte låntaker og samfunnet. Dette er jo også bakgrunnen for at Finanstilsynet i midten av mars kom med forslag om strenge krav til bankenes utlånspraksis.

Kilde: Finans Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism