13 april 2015

«Bioøkonomi kan bli vår nye olje»

«Bioøkonomi kan bli vår nye olje». Det er godt nytt, all den tid oljeaktivitetene ikke lenger vil være motor i vår fremtidige økonomi, skriver UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Bioøkonomi kan bli «vår nye olje», slår Bioverdirapporten fast. Det er godt nytt, all den tid oljeaktivitetene ikke lenger vil være motor i vår fremtidige økonomi, slik statsminister Erna Solberg påpekte under NHOs årskonferanse nylig. Fallende oljepriser og klimautfordringer er noen av grunnene.OECD har tidligere uttalt at bioøkonomien vil kunne være en sentral del av den europeiske økonomien innen en periode på 40 år. Bioverdirapporten er utarbeidet av sentrale utdannings- og forskningsinstitusjoner, industriaktører og finansnæringen, i alt 50 institusjoner, organisasjoner og selskaper. Den ble overlevert statssekretær Lars Jacob Hiim i mai i fjor og gir forslag til konkrete tiltak.

Grunnlaget for bioøkonomi er forskning og innovasjon innen biovitenskap og -teknologi. Norge har sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer og burde derfor ha gode muligheter til utvikle bionæringene til en motor i den fremtidige norske økonomien. Bioverdirapporten peker på særlig fire områder med betydelig potensiale for Norge: Helse, marin, industriell bioteknologi og landbruk.

Kilde: SYSLA

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism