19 mai 2015

Enorme subsidier til fossil energi

En  fersk IMF-rapport fastslår at summen av verdens energisubsidier er langt høyere enn tidligere antatt. Subsidier til kjøp av bensin, diesel, kull og fyringsolje utgjør tilsammen 5,3 tusen milliarder dollar. Det er 6,5 prosent av den samlede verdiskapningen i verden, og mer enn det alle verdens land bruker på helse.

Til tross for at den reelle kostnaden av energisubsidier estimert av IMF er høyere enn noe tall som tidligere er presentert, er det også flere gode nyheter i rapporten. Fra 2011 til 2015 har land som jobber med å redusere subsidiene klart å kutte med 190 milliarder dollar.Subsidiene er også med på å gjøre investeringer i alternative energikilder mindre lønnsomt. I tillegg har denne typen subsidier har svært negativ effekt på økonomisk vekst og utjevning, fordi subsidiene i hovedsak kommer den rike delen av befolkningen til gode, og fordi pengene som brukes på energisubsidier heller kunne blitt brukt på vekstfremmende tiltak som utdanning og infrastruktur.

IMF taler varmt for en skatt eller avgift som reflekterer skaden bruken av energien medfører, som den norske CO2-avgiften og de norske bilavgiftene helt eller delvis gjør.
  • Les hele rapporten her.
Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism