24 mai 2015

Nå kan alle byggeiere sammenligne energibruk

Enova inviterer nå alle byggeiere til å sammenligne energibruken sin med lignende bygg. Byggeiere som registrerer bygget sitt i Enovas Byggnett får en tettere oppfølging av energibruken. Tidligere har bare de som har fått støtte fra Enova hatt tilgang til Enovas portal Byggnett. Nå åpner Enova for at samtlige byggeiere kan få registrere energibruk i sine bygg.

Enova gir investeringsstøtte til energieffektivisering og innovasjon i byggsektoren. Byggeiere som har fått støtte, rapporterer byggets energibruk i inntil fem år etter å ha avsluttet prosjektet. Dette gjøres gjennom det elektroniske rapporteringssystemet Byggnett. I snart tjue år er dette datagrunnlaget brukt til å utarbeide en årlig byggstatistikk. Nå kan også byggeiere uten tilsagn fra Enova registrere energibruken i Enovas Byggnett. Dette byr på fordeler både for den enkelte byggeier og bransjen som helhet.

Når også bygg som Enova ikke har støttet nå finner sin vei inn i datagrunnlaget, kan Enova dessuten utarbeide en fyldigere og mer representativ byggstatistikk. I arbeidet med rehabilitering av eksisterende bygg vil energirådgivere og andre tekniske rådgivere kunne dra nytte av slike nøkkeltall.
Kilde: Enova

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism