01 juni 2015

“A window of global opportunity”

Befolkningsvekst gjør vanskeligere å fø hele jordas befolkning, men det vil også skape mer forurensning. 30 prosent av verdens klimagassutslipp knyttes allerede til matproduksjon. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk kan klimagassutslippene fra jordbruk, skogbruk og fiske øke med 30 prosent innen 2050 om det ikke blir gjort noe med det.

Mer miljøvennelig matproduksjon vil derfor være et viktig bidra på flere fronter. Det betyr også at hva du spiser påvirker ikke mer enn helsen din. Det handler også hvilken jord etterkommerne våre skal bo på og hvilket klimaregime de vil leve under. The Guardian skriver at klimaendringene allerede påvirker matproduksjonen, men at denne effekten foreløpig er kompensert takket være fremskritt på diverse områder.1. og 2. juni arrangeres Eatforum i Stockholm for andre gang. Eat har tre hovedtemaer som de forsker på. Diett er det ene, hvor målet er å se hvilken diett befolkningen kan ha, hvor sunn mat lages på en bærekraftig måte. Målet er få til et globalt mat-system som på bærekraftig vis kan gi nok mat til 9 milliarder i 2050.

En av de som stiller på EAT-konferansen er professor Mark Post fra Universitetet i Maastricht. Post jobber med kjøtt dyrket på stamceller, noe som kan skje i et laboratorium. Produksjonen bruker 35 til 65 prosent mindre energi, slipper ut 80 til 95 prosent mindre klimagasser og bruker 98 prosent mindre areal sammenlignet med dagens storfekjøttproduksjon. En uvant tanke kanskje, men du vil kanskje ikke tenke på hva som havner i kjøttdeigen uansett.

Kilde: EAT

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism