13 juni 2015

Ber Sanner lese Jane Jacobs

Karianne Bjellås Gilje ;kommenterer dagens byplanlegging og -ombygging, med referanse til en av de viktigste bøkene i moderne byplanleggings historie: The Death and Life of Great American Cities ble utgitt første gang i 1961. Her utfordret forfatteren Jane Jacobs sin samtids byplanlegging.

Tidlig i boken identifiserer Jacobs trygghet og sikkerhet som to hovedelementer i velfungerende gater, nabolag og byer. Trygghet og sikkerhet for mennesker, ikke kun for materielle verdier.

Det er vi som bor i og bruker byområdene som er de fremste garantistene for en positiv byutvikling.

At områder med mennesker oppleves tryggere enn folketomme byrom og kvartaler, er en så kjent sannhet at byplanleggere og andre med makt over byutviklingen glemmer den, igjen og igjen.

Det åpenbare må imidlertid også planlegges og legges til rette for, er en av Jacobs eviggyldige innsikter.


Med Jacobs ord:
Cities need old buildings so badly it is probably impossible for vigorous streets and districts to grow without them…. for really new ideas of any kind—no matter how ultimately profitable or otherwise successful some of them might prove to be—there is no leeway for such chancy trial, error and experimentation in the high-overhead economy of new construction. Old ideas can sometimes use new buildings. New ideas must use old buildings.Gilje fortsetter:

Å nekte arkitektene å inkludere Y-blokken i konseptforslagene, og å kreve et så høyt antall kvadratmeter kontorareal på tomten, var en overilt beslutning.

Alle fremoverlente ledere, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inkludert, kan iblant hoppe for raskt til konklusjonen.

Det er da et tegn på godt lederskap å kunne si: Beklager, jeg tok feil. Jeg vil se på saken igjen – med ny innsikt fra konseptforslagene, og gammel innsikt fra Jane Jacobs.

Kilde: Aftenposten

1 comments :

  1. Irrelevant å bruke Jane Jacobs som sannhetsvitne angående y-blokka. Hun kritiserte 60-tallets byutvikling som skapte døde og menneskefiendtlige bymiljøer. Hennes argumenter gjelder fortsatt i dag, men konklusjonen blir motsatt artikkelforfatterens: riv y-blokka! Mye flott modernistisk arkitektur, men dagens arkitekter må frigjøre seg fra dens dogmer. Jane Jacobs var sterkt kritisk til byplanlegging a la Corbusier - Corbusier var Viksjøs store forbilde. I dag kan vi si at deres arkitektur har bidratt til forfeilet byplanlegging.

    SvarSlett

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism