08 juli 2015

Frykter at murbyen må vike for høyhus i Oslo

Sven Bruns gate er et av områdene som kan bli definert som "utviklingeområde", med bygninger opp til 10 etasjer.
Foto: Siri Hoem
Oslo sentrum skal fortettes og gi plass til 120.000 boliger og ca. 7,8 millioner kvadratmeter næringsarealer frem mot 2030. I områder langs enkelte handlegater og kollektivknutepunkter skal det kunne bygges inntil ti etasjer. Historiske bymiljøer står i fare, mener både Byantikvaren og Fortidsminneforeningen.

- Kommuneplanen vil kunne rasere deler av Oslos historiske bymiljø, sier Siri Hoem i Fortidsminneforeningen.

Byrådet foreslår å oppheve soneplanen og rundt 500 ulike reguleringsplaner i indre by. Store byområder blir definert som utviklingsområder. I disse områdene signaliseres det opp til 30 meters byggehøyder. Dermed blir det mer lønnsomt for gårdeier å rive.

I arbeidet med kommuneplanen har Riksantikvaren forhandlet med kommunen. På Riksantikvarens liste, det såkalte NB!-registeret, sto 49 bymiljøer som er av nasjonal interesse. Nå står bare 21 bymiljøer igjen.

Utenfor disse 21 bymiljøene skal utbyggere kunne søke om å gå rett på byggesak og dermed slippe en reguleringsprosess med offentlig høring.

- Dermed mister man medvirkning - det blir borte i praksis. Oslo må ta seg tid til å la folk få vite hva som skjer og la bystyret få behandle dette, sier Sten Sture Larre i Fortidsminneforeningen.Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism