09 juli 2015

Hva betyr solenergirevolusjonen?

Rapporten "Hva betyr solenergirevolusjonen?" presenterer kommentarer og analyser om solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning.
Både for regjeringer og store energiselskaper verden over er det rapportene og scenariene til Det internasjonale energibyrået (IEA) som for en stor del fungerer som fasit og bibel. Men erfaringen viser at IEAs analyser, slik de presenteres i World Energy Outlook, hvert år grovt undervurderer omfanget av utbredelsen av fornybar energi, og særlig solenergi.

For å bidra til en informert diskusjon har Norsk Klimastiftelse bedt flere kapasiteter om å kommentere og analysere solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning.

Et av fossilsektorens hyppigste argumenter for fortsatt storstilte investeringer i boring og utvinning, er at store deler av verden skal løftes ut av fattigdommen. Da trengs energiforsyning fra nye kilder. Denne rapporten viser at mye av energibehovet kan dekkes av solenergi. Slik kan vi unngå langdryge og kostbare investeringer i fossile kraftverk og fossil infrastruktur. Og slik kan solenergirevolusjonen kombinere etterspørselen etter store mengder ny energi med det akutte behovet for å redusere verdens samlede CO2-utslipp.

Rapportens innhold
Kilde: Norsk Klimastiftelse

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism