31 august 2015

Eiendomsskatt reduserer boligprisene

En masteroppgave skrevet av Victoria Linløkken Broen (25) og Hanne Valseth Pedersen (26) ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett nærmere på boligprisene i kommuner som har gjort endringer i eiendomsskatten. Konklusjonen er at boligprisene reduseres med om lag to prosent ved en økning i eiendomsskatten på én promille.

En tidligere undersøkelse konkluderte med at en promille økning i eiendomsskatten vil redusere boligprisene med 3,5 prosent. Førsteamanuensis Helge Nordahl ved Høgskolen i Oslo og Akershus viser til at det ble brukt andre metoder i denne undersøkelsen.

- Den metoden de da brukte, var at de så på forskjeller mellom kommunene. Da så de at i kommuner med høyere eiendomsskatt, var det lavere boligpriser enn i kommuner med lav eiendomsskatt, sier Nordahl som har vært veileder på oppgaven til Broen og Pedersen.

Studentene og deres veileder understreker at det er usikkert hvorvidt resultatene kan generaliseres til å gjelde alle kommuner.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism