06 september 2015

Førstegangskjøpere er nå i snitt 25 år

Dramsvegen studentby i Tromsø, slik den er tenkt når hele anlegget står ferdig, med 1.000 studentboliger. Kanskje et bidrag til å kjøle ned boligmarkedet, slik at færre studenter kjøper egne boliger.
FOTO: AT PLAN & ARKITEKTUR
I en undersøkelse utført av Sparebank 1 SMN blant 400 førstegangskjøpere oppgir hver femte boligkjøper at de får boliglån selv om de ikke oppfyller egenkapitalkravet på 15 prosent. 44 prosent får bistand av foreldre.

– De unge vil kjøpe tidlig fordi de er stresset for at boligprisene løper fra dem. Mange foreldre føler seg presset til å bidra, og presset fører til heftige budrunder. Det blir en ond sirkel. Og barna blir ikke ansvarlige av dette, sier Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.

– Vi ser at mediankjøperen er nede i 25 år. Det er få av oss som er 40 i dag som kjøpte bolig da vi studerte, sier han.

– Dagens høye boligpriser gjør det nærmeste umulig for unge, førstegangskjøpere å realisere boligdrømmen uten hjelp fra foreldre. Dette bidrar til å skape et klasseskille da det er langt fra alle foreldre som har mulighet til å hjelpe barna sine, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism