18 september 2015

Miljøpartiet De Grønnes bilpolitikk lar seg gjennomføre

Skrinlegg E18. Ett felt på Ring 3 som kollektivfelt. Kast Flytoget ut av Oslotunnelen. Null privatbiler innenfor ring 1 i Oslo i 2016.

Tomme løfter, eller en politikk som kan la seg gjennomføre?

- Dette er nettopp hva mange trafikkforskere selv ville foreslått. Og det er svaret på Oslo, Akershus- og stortingspolitikernes egne mål for nullvekst for bilkjøring og nullutslipp av CO2, fra kommunale planer og Nasjonal transportplan, sier Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt..

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism