16 september 2015

Reviving the Ocean Economy

Tiår med overfiske, oljevirksomhet, forurensning fra industri, landbruk og befolkning har gjort en rekke marine økosystem til plagede havområder. Fiskebestandene er blitt for lave til at dagens fangstnivå kan opprettholdes og sjøfuglene sliter med å skaffe mat. Miljøgifter har forurenset marine pattedyr, og langs verdens kyster opplever vi med jevne mellomrom alvorlige oljesøl fra skipsuhell. Samtidig blir havet surere og klimaendringene gjør vannet varmere, noe som kan ødelegge de marine levevilkårene ytterligere.

Alt dette er gammelt nytt. Likevel har ikke verdens ledere maktet å sikre bærekraftig forvaltning av havområdene. Om vi setter en økonomisk verdi på havet og dets ressurser, kan det illustrere hvor utrolig viktige de er, noe som forhåpentlig gir økt forståelse av at vi må ta vare på de verdiene som finnes der. Derfor har WWF utarbeidet en rapport i samarbeid med Global Change Institute ved University of Queensland og konsulentselskapet Boston Consulting Group.

Verdenshavene er verdt 24 trillioner dollar
Rapporten «Reviving the Ocean Economy» har regnet ut at verdenshavene er verdt utrolige 24 trillioner dollar – det vil si i overkant av 181 billioner norske kroner. Forskerne bak utregningen har blant annet sett på hva fisketurisme, korallrev, mangroveskog, skipstrafikk og fiskerier er verdt i kroner og øre. Tallene er et forsiktig anslag, fordi verdien kun er blitt regnet ut der hvor vi har tilgjengelige og kvalitetssikrede data.

Dessverre viser WWF-rapporten også at verdien av verdenshavene nærmest er i fritt fall, nettopp på grunn av klimaendringer, overfiske, ødeleggelse av leveområder, forurensning og introduksjon av fremmede arter. Så når havet stiller med økonomiske verdier for 24 trillioner dollar, er dette en sum som kan synke raskt fordi vi ikke makter å ta tak i de store utfordringene knyttet til forvaltningen.

Kilde: WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism