29 november 2015

Terrorfrykten preger byene

Selv om mye av dagliglivet i Oslo har vendt tilbake til sitt vante jeg, så er mye forandret, skriver Erling Dokk Holm i Dagens Næringsliv.

"Den ideelle by", åpen for alle, er kanskje i ferd med å forsvinne. – Illustrasjon
En stor andel av departementene har flyttet ned i Kvadraturen, der har de murt seg inne bak sikkerhetstiltak som sperringer av betong, skuddsikkert glass, avanserte kontrollsystemer og en omfattende kameraovervåkning. En død bydel er blitt enda dødere. Planleggingen av det det nye regjeringskvartalet er nå underlagt en sikkerhetsdiskurs som overgår alt vi tidligere har opplevd, og «sikkerhet» blir brukt som et argument for det meste.
/../
Slik også med terrorangrepet i Paris, det vil også få konsekvenser. Sikkerhetshensynene vil komme lenger opp på agendaen og ikke minst vil ordskiftet om byutvikling endres. Imidlertid medfører også terror at menneskerettighetene innskrenkes og det var ikke minst synlig i Vest-Tyskland på 1970-tallet. Terroren som bygeriljaen Røde Arme Fraksjon – bedre kjent som Baader-Meinhof – sto bak i denne perioden, er blitt definerende for vårt bilde av terror. Baader-Meinhof forsøkte å vise den oppvoksende generasjon at de levde i en form for mykfascistisk stat, der kapitalen og statsapparatet var allierte i kampen mot arbeiderklassen og verdens fattige. Baader-Meinhof trodde at de ved å drepe maktpersoner, ville fremprovosere en mer autoritær stat. /../ Imidlertid så reiste ikke folket seg, tvert imot. De applauderte betydelige inngrep i personvernet, og økte fullmakter til politiet.
/../
Samtidig som altså terror styrker det repressive i våre samfunn, så er byene i seg selv den beste motgiften mot terrorens disiplinerende egenskaper. Alle de menneskene som med helt ulike intensjoner og ulike handlinger – som i sum skaper det fellesskapet som en by er – vender tilbake. De går ut igjen, de danser, spiser, handler, spaserer og driver dank. De går på jobb og de studerer. De bruker byen. Alle studier viser at etter en uke eller to, eller etter ett år som etter 9/11 i New York, så er det meste som før. Men bare nesten. Hver eneste terrorhandling gjør byen litt glattere, litt mer friksjonsfri, litt mer lignende alt det en god by er selve antitesen til. 
/../
Europas sivilisasjon ble skapt i byene. Den bør ikke gå tapt der.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism