18 desember 2015

Meningsløs innretning på støtte til kulldrift på Svalbard

Taubanesentralen i Longyearbyen, en historisk etterlevning til minne om en bransje uten fremtid. Foto: Bjoertved
Regjeringen følger opp styrets anbefaling og vil bidra med mer penger til Store Norske på Svalbard. Pengene sørger  for at selskapet kan utvide driften i Gruve 7 ved Longyearbyen fra ett til to skift. Det legges samtidig til rette for inntil tre år med driftshvile i gruvene i Svea og Lunckefjell.

Det er leit for folk som mister arbeidsplassene, men kullgruver er en virksomhet som skal legges ned, i lys av at Norge må redusere sine utlippskutt med 40%. Pengene skal riktignok også  finansiere avtaler om førtidspensjon, slik styret i Store Norske har bedt om.

At næringsministeren holder døra åpen for videre drift, virker merkelig.

– Hensikten med driftshvile er å gi lokalsamfunnet noe lengre tid til å bygge opp nye næringer. Samtidig opprettholder vi muligheten for oppstart hvis markedet skulle ta seg opp. Vi har ingen garanti for at ikke forholdene forverrer seg. Som eier i Store Norske følger vi utviklingen tett. Vi vurderer situasjonen løpende, sier Monica Mæland.

Årlig kapitalbehov knyttet til driftshvile i Svea og Lunckefjell antas å utgjøre 145 millioner kroner fra og med 2017. Stortinget besluttet i vår å tilføre selskapet 500 millioner kroner gjennom kjøp av eiendom og et lån til selskapet. Det ble da gitt uttrykk for at det var stor risiko for at kullvirksomheten i Store Norske måtte avvikles innen utgangen av 2016.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism