01 desember 2015

Vil bruke droner til broinspeksjonVed nyttår starter et prøveprosjekt der 80-90 av Statens vegvesens broer på Østlandet skal inspiseres av fjernstyrte droner med kamera.

– Blir det en suksess, kan droneinspeksjoner bli vanlig praksis over hele landet, sier overingeniør Hauke Burkart i Statens vegvesen.

De fjernstyrte minihelikoptrene har flere fortrinn i forhold til den vanlige metoden for broinspeksjon.

– Vanligvis må vi stenge broen for trafikk mens inspeksjonen pågår. Det er fordi vi kjører med kranbil over broen, mens mannskapet jobber i en kurv på undersiden. Arbeidet må ofte gjøres om natten, og noen ganger må vi bruke klatreutstyr for å nå til. Med droner blir jobben enklere, sier Burkart.

Statens vegvesen samarbeider med ingeniørfirmaet Aas-Jakobsen om å inspisere 1500 broer i Østfold, Akershus og Oslo. De 80-90 broene som er vanskeligst å nå med kraner og klatrere skal inspiseres av droner fra firmaet Orbiton.

– Å undersøke en bro med drone går mye raskere. Det kan gjøres på dagtid, og vi kommer til på steder hvor det er vanskelig og tidkrevende å inspisere på andre måter, sier Tomas Moss i Orbiton.


De tyskproduserte dronene har åtte propeller og bærer kameraer som tar både stillbilder og video i HD-kvalitet. En pilot manøvrerer farkosten med fjernkontroll, mens en fotograf styrer kameraet og sørger for bilder av detaljer på broen.

– Det spesielle med disse dronene er at de kan se både oppover og nedover, som er en forutsetning for å kunne inspisere broer. I tillegg er de solide og lite sårbare for forstyrelser, sier Moss.

Når dronepilotene undersøker en bro, prøver de å oppdage skader som senere kan utvikle seg til å bli alvorlige.

– På betongbroer ser vi spesielt etter sprekkdannelser i betongen eller forskyvninger i søylene. På stålbroer ser vi mest etter korrosjon og andre skader i henhold til en skadekatalog utarbeidet av Statens vegvesen, sier Moss.

I alt er det rundt 16 900 broer på riks- og fylkesveiene i Norge. Statens vegvesen lover at alle er sikre å ferdes på.

– For å forsikre oss om at broene står trygt, blir samtlige inspisert hvert år. I tillegg utfører vi hovedinspeksjoner hvert femte år, der vi går enda grundigere til verks. Slik oppdager vi småskader lenge før de blir alvorlige. Er broen åpen for trafikk, er den trygg, sier Burkart.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism