05 januar 2016

Frykter en permanent underklasse

Det er de med kapital å investere som vil tjene på at roboter overtar flere arbeidsoppgaver, ifølge en artikkel i MIT Technology Review
Hver gang teknologi har overtatt arbeidsoppgaver mennesker har utført før, har vi funnet nye arbeidsoppgaver.

– Spørsmålet er om det er annerledes nå. Går det nå så fort at vi ikke klarer å skape arbeidsplasser i samme takt? Det vet ikke jeg, men det er mange som hevder det, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO

En analyse bestilt av Kunnskapsdepartementet viser at etterspørselen etter sivilingeniører og andre med høyere utdannelse i realfag vokser frem mot 2030. Samtidig faller stadig flere unge menn fra fattige familier utenfor arbeidslivet. Skogen Lund setter dette i sammenheng med at det stilles nye og høyere kompetansekrav til fremtidens arbeidstagere.

– Vi risikerer å få en permanent underklasse i Norge, sier Skogen Lund.

Utviklingen i sysselsetting i Norge 1972-2014 (kilde: SSB Arbeidskraftsundersøkelsen)
Det er nesten 80 år siden robotene først begynte å bli en del av industrien, men NHO mener vi nå kan stå midt i en ny industriell revolusjon hvor robotene beveger seg i full fart fra industrien og over i kontorjobbene.

Samtidig, om vi ser tilbake har utsiktene ofte fortont seg som mørke. Den 24. Februar 1961 kunne man lese følgende i TIME Magazine sin artikkel "The Automation Jobless" :
"The number of jobs lost to more efficient machines is only part of the problem. What worries many job experts more is that automation may prevent the economy from creating enough new jobs. . . Today’s new industries have comparatively few jobs for the unskilled or semiskilled, just the class of workers whose jobs are being eliminated by automation." 
Utdraget fra TIME Magazine er slående på den måten at det er svært likt de scenariene mange kommer med idag. I artikkelen «Why are there still so many jobs?» forsøker en av verdens fremste forskere på teknologi og arbeidsmarked, David Autor (2015) ved MIT, å forklare hvorfor slike dommedagsprofetier til nå har tatt feil.

Autors forklaring er at både kommentatorer og eksperter har en tendens til kun å vektlegge alle jobbene som erstattes av teknologi, men glemme at de jobbene som ikke kan erstattes av maskiner ofte blir mer produktive som følge av teknologien – og at disse derfor vil sysselsette flere, skriver Simen Markussen, forsker ved Frisch-senteret, i rapporten "Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden? (2015)" (pdf)

Kilde: NHO.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism