14 februar 2016

Klimatrappen

Byggesektoren står for ca. 35% av menneskehetens utslipp av klimagasser. I første rekke handler dette om utslipp knyttet til den driftsmessige energibruken i huset dernest til utslipp fra produksjon og transport av materialer og konstruksjoner.

Publikasjonen Klimatrappen er et notat om prinsipper for klimaeffektiv materialbruk, utarbeidet av Bjørn Berge, Gaia Lista. Notatet er organisert i 4 trinn:
  1. Materialvalg
  2. Materialøkonomisering
  3. Interaksjoner mellom materialbruken og energiforbruket i huset. 
  4. Omhandler noen direkte vekslinger mot globalklimaet.
Last nedKlimatrappen via NAL

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism