01 februar 2016

Oslo Pilot

Oslo Pilot er et toårig prosjekt som undersøker kunstens rolle i og for offentlige rom. Prosjektet er initiert og finansiert av Oslo kommune, Kulturetaten og har til hensikt å berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale.Prosjektet «Konsolider eller dø?» tar for seg den kulturpolitiske siden, med fokus på byutvikling, byggeboomen og sammenslåing av store kulturhistorisk institusjoner. To arkitekter, en arkitekthistoriker, en kritiker og to kuratorer gjør et dypdykk i politiske dokumenter, ser byutvikling inn i et kulturhistorisk perspektiv, og stiller noen kritiske spørsmål. Prosjektet har fått navnet «Konsolider eller dø», del 1 av et større prosjekt «Den omrokerte byen», og vil presenteres i en utstilling fra 21. januar til mars 2016  i Oslo. Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Deichmanske hovedbibliotek, Munchmuseet og Kunstindustrimuseet er fem bygninger, politiske prosesser og institusjoner som belyses i prosjektet.

Prosjektet er utviklet av arkitektene Johanne Borthne og Vilhelm Christensen, kurator og kritiker Martin Braathen og arkitekturhistoriker Even Smith Wergeland, i regi av Oslo Pilot.

Den omrokerte byen, del 1 «Konsolider eller dø»

Den omrokerte byen er en 2-årig undersøkelse av viktige historiske bygninger i Oslo som forlates når sammenslåtte institusjoner flytter inn i nye bygninger. Del 1 er «Konsolider eller dø».

Konsolider eller dø og består av en serie plakater, videoprojeksjoner, bykart, diagrammer og tekster. Det dreier seg om en kartlegging og kritisk analyse av fem historiske bygninger i Oslo, hvor av samtlige skal forlates av sine respektive institusjoner de neste årene: Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Deichmanske hovedbibliotek, Munchmuseet og Kunstindustrimuseet.

Ved å utforske denne tematikken stiller prosjektet aktuelle spørsmål rundt Norges uvanlig fremgangsrike økonomiske situasjon, som har medført storstilt byggeboom og dramatiske endringer i hovedstadens bylandskap.

Oslo står nemlig overfor en historisk utfordring: Et tyvetalls av byens institusjoner skal i løpet av de neste årene forlate sine skreddersydde bygninger, enten ved omlokalisering eller nedlegging. De etterlater et flettverk av tomrom og innholdsløse bygningsskall i alle Oslos bydeler. Dette skjer i et tempo som ikke bare medfører at de enkelte bygningene blir stående igjen som tomme skall - mange nabolag tappes også for sine viktigste institusjonelle attraksjoner.

Selv om hver bygning har sin spesielle historie, ser vi allerede innledningsvis at visse element er sammenfallende – det er ikke tilfeldig at så flere viktige bygninger blir stående tomme samtidig. Det handler blant annet om reelle og innbilte voksesmerter, politiske visjoner om kultur som attraksjon, og en sterk tro på ny arkitektur som løsning på institusjonelle utfordringer. Disse trendene sammenfaller med en voldsom økonomisk vekstperiode, som har lagt forholdene til rette for storstilt offentlig pengebruk på nye kulturbygninger.

Konsolidering er et nøkkelord. Konsolideringsprosessen kommer til uttrykk på tre nivåer: et markant skifte i norsk kulturpolitikk på statlig nivå; et skifte som introduserte nye måter å håndtere museumssamlinger og museumsbygg på. Samlingene skal nå frontes gjennom progressive formidlingsstrategier, omgitt av nye arkitektoniske rammeverk. Samme reform medførte også radikale endringer på institusjonsnivå. Eksisterende institusjoner ble oppfordret til å danne større administrative enheter – derav tilblivelsen av Nasjonalmuseet i 2003. Dette førte i sin tur til endringer på bynivå i Oslo. Etter at Fjordbyplanen ble vedtatt i 2003 har de nye sammenslåtte institusjonene fått muligheten til å samles langs havnefronten. Dette medførte at Deichmanske, som ikke er en sammenslått institusjon, også ble en del av konsolideringskabalen.

Dette konsolideringsfenomenet, med dertil hørende flukt fra historiske bygninger, får åpenbart konsekvenser med tanke på kulturell og institusjonell identitet, livet i bydeler, byplanlegging og arkitektur. Noen av disse konsekvensene belyses i første del av prosjektet, Konsolider eller dø.

Del 2 av Den omrokerte byen

Andre del av Den omrokerte byen vil bestå av tilsvarende kartlegging og kritiske analyser av lignende historiske landemerker. Prosjektet kommer til å se fremover så vel som bakover i tid, med siktemål om å spekulere rundt mulig fremtidig bruk av de aktuelle bygningene. Arbeidet omfatter en rekke presentasjoner, eventer, digitale prosjekter og publikasjoner, samt forskjellige andre formater.

Oslo Pilot

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism