10 mars 2016

42 truede håndverksfag

Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag leverte rapporten «Lenge leve tradisjonshåndverket!» til kunnskapsministeren tirsdag 1. mars 2016. I rapporten blir det blant annet sett på utdanningsstrukturen og det trekkes linjer ned til håndverksopplæringen i grunnskolen.

Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag har arbeidet med og sett på den framtidige strukturen og bærekraften for de små tradisjonelle håndverksfagene. Utvalget foreslår at ferdigheter i praktisk håndverk blir etablert som en av de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen for å «styrke statusen til håndverksfagene og elevenes praktiske ferdigheter».

42 håndverk regnes som verneverdige i Norge. Eksempel på fag på lista er smed, børsemaker, gipsmaker, møbelsnekker og gjørtler. Gjennom Unescos konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven har Norge forpliktet seg til å ta vare på disse håndverkene.

I rapporten presenteres manglende håndverksopplæring/praktiske ferdigheter i dagens grunnskole som en av hindringene for opplæring i de små, verneverdige håndverksfagene. Utvalget poengterer at håndverksfag/praktiske ferdigheter må styrkes på alle nivå i opplæringen. I tillegg trekkes det frem at lærere og rådgivere i grunnskolen og videregående opplæring mangler tradisjonell håndverksfaglig kompetanse: «Lærerkompetansen i grunnopplæringen er helt avgjørende for at barn og unge skal få nødvendig kunnskap om og praktisk erfaring med material- og verktøybruk. Et viktig perspektiv er at kunnskap om tradisjonshåndverk ikke bare skal inspirere framtidens håndverkere, men også framtidens marked og kvalitetsbevisste forbrukere. Derfor må det stilles krav til kompetansen hos dem som skal undervise i tradisjonelle håndverksfag» (s.29).


En film om gjørtlerfaget i to deler, som jeg var med å lage for mer enn ti år siden. Etter det har nok faget blitt enda mer truet:James Eves holder heldigvis fremdeles på som gjørtler. Er du i Bergen og har behov for å støpe noe i metall, se en tur innom ham.

Utvalget sier at det mangler godt utstyrte verksteder og læremidler for å kunne gi elevene i grunnskolen et godt tilbud i de tradisjonelle håndverksfagene. Det anbefales at «lærerkompetansen i håndverksfagene i grunnskolen må styrkes, læremidlene oppdateres, og veiledning, oppfølging og vurdering av elever og lærlinger må bli bedre» (s.28).

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet opprettet i fjor et arbeidsutvalg for å kartlegge bærekraften i håndverks­utdanningen. Utvalget fant ut at i årene 2007–2014 ble det til sammen bare tatt 190 fag- og svennebrev i de 42 truede fagene. Utvalget konkluderer med at ansvaret for utdanningen i de verneverdige håndverksfagene må flyttes fra fylkeskommunen til staten.

Noe av problemet er at det ikke finnes en samlet oversikt over hvor utdanningene tilbys. Det er mange aktører, men disse er ikke samordnet på noe vis. Utvalget foreslår derfor at det opprettes fire–fem sentre rundt omkring i landet, der de som ønsker å ta fag- eller svennebrev kan få informasjon om hvor de kan utdanne seg i det håndverket de ønsker.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism