27 mars 2016

Hva betyr solenergirevolusjonen?

Norsk Klimastiftelse hr giitt ut "Hva betyr solenergirevolusjonen?"

Når utrullingen av solenergi skyter fart, vil dette få konsekvenser for forretningsmodellene i den tradisjonelle kraftsektoren og for økonomien i fossilbasert kraftproduksjon. Det er maktpåliggende at både politikere og energiselskaper har tilgang på et bredt kunnskapsgrunnlag når det skal fattes beslutninger om fremtidige energiinvesteringer.

Både for regjeringer og store energiselskaper verden over er det rapportene og scenariene til Det internasjonale energibyrået (IEA) som for en stor del fungerer som fasit og bibel. Men erfaringen viser at IEAs analyser, slik de presenteres i World Energy Outlook, hvert år grovt undervurderer omfanget av utbredelsen av fornybar energi, og særlig solenergi.

Kostnadene per megawatt time solenergi synker kraftig, teknologiene finjusteres og etterspørselen øker. Storskala utbygging av solkraftverk er i pipeline i mange land verden over fordi det kan konkurrere på byggetid og stadig oftere også på pris. Likevel viser IEAs analyser at solenergien bare vil utgjør en forsvinnende liten andel av verdens strømforbruk i 2040, om lag 3%. Denne rapporten bringer til torgs ganske andre scenarier.

For å bidra til en informert diskusjon har Norsk Klimastiftelse bedt flere kapasiteter om å kommentere og analysere solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning. Vi vil rette en stor takk til alle bidragsyterne og særlig til Terje Osmundsen for kartleggingsarbeidet han har gjort for å få frem ny data og nye tall.

Et av fossilsektorens hyppigste argumenter for fortsatt storstilte investeringer i boring og utvinning, er at store deler av verden skal løftes ut av fattigdommen. Da trengs energiforsyning fra nye kilder. Denne rapporten viser at mye av energibehovet kan dekkes av solenergi. Slik kan vi unngå langdryge og kostbare investeringer i fossile kraftverk og fossil infrastruktur. Og slik kan solenergirevolusjonen kombinere etterspørselen etter store mengder ny energi med det akutte behovet for å redusere verdens samlede CO2-utslipp.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism