12 april 2016

Vinnere - Nytt vikingtidsmuseum

En enstemmig jury har kåret tre vinnere i den åpne plan- og designkonkurransen for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. Førsteplassen går til AART architects fra Danmark for bidraget Naust.  Andreplassen går til JAJA Architects i samarbeid med Coast studio, for Vikingetiden på ny og konseptet Favn tegnet av Arkitekturfabrikken fra Trondheim på tredjeplass. Juryen har vurdert 111 bidrag, der ca 90 av forslagene var fra skandinaviske arkitekter.

Se de 111 innkomne bidragene.

1. plass Naust
AART Architects.

Utdrag fra juryens uttalelse
"Naust kobler utstillingsarealene direkte på dagens utstillingsfløyer, og arkitekturen gir med dette mulighet for en sammenhengende og flott romsekvens som inkluderer de eksisterende hvelvene. Nybygget er et sirkulært volum som ligger over bakken i nordvest og danner en forbindelse mellom korsformens vestre og nordre fløy. Saltaket og bygningskroppen kommer i møte det eksisterende byggets arkitektur. Plasseringen i det nordvestre hjørnet gjør at eksisterende bygg oppleves omtrent som i dag når man kommer til museet."2. plass "Vikingetiden på ny"
JAJA Architects/Coast Studio.

Utdrag fra juryens uttalelse
"Med et lavmælt og organisk grep skaper «Vikingtid på ny» et nytt museumslandskap over og under bakken tilpasset stedet og Arnebergs arkitektur."

"Nybygget underordner seg det eksisterende bygget helt i høyde og bygningsmassen ligger i nord, tilbaketrukket fra eksisterende bygg. Ved at bygget leses som en del av landskapet konkurrerer det ikke med den eksisterende arkitekturen. Arnebergs interiører beholder likevel sin relevans med inngang og viktige funksjoner."3. plass "Favn"
Arkitekturfabrikken.

Utdrag fra juryens uttalelse
"Forslaget favner om skipene og landskapet med et tydelig arkitektonisk grep som kommer Arnebergs arkitektur i møte."

"Favn både underordner seg eksisterende bygg og tar opp i seg formspråket med fløyer og saltak. Beliggenheten i nordvest gjør at Arnebergs arkitektur er lite endret sett fra dagens adkomst. Mye av arealene ligger under bakkenivået ved dagens hovedinngang, slik at det som leses som nybygg er begrenset i volum."

"Disse arealene danner gulvet i gårdsrommet som ligger som en forlengelse av dagens bakkenivå. Favnen som åpner seg gir rom for museets utendørs aktiviteter og fremstår som en generøs gest til omgivelsene."Flere premierte
Juryen har besluttet at 17 andre bidrag i konkurransen blir premiert med innkjøp: Slektskap, Flotilla, Hjemkomst, SVA, Saving Oseberg, Ouroboros, Akkeri, Arv (id 06539779), Funn, Hvitre, Mellomrom, NOATUN, På kryss og tvers, VIKIPEDIA, SEIL, THE SHRINE og Oppløftelse.
Prosessen videre

Statsbygg vil invitere vinnerne til forhandlinger om videre prosjektering og vil inngå kontrakt om dette før sommeren. Deretter følger forprosjektering og

Kilde: statsbygg.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism