16 mai 2016

Solenergi langt rimeligere enn diesel i Antarktis

Foto: Islarsh
De færreste ville trodd at solenergi hadde noen sjanse i Antarktis. der solen er helt borte tre måneder i året.v 20 containere ,ed diesel har hvert år vært det som må til for å drive aggregatene som produserer strøm på den lille norske forskningsstasjonen Troll. Det gir både dyr og forurensende strøm: 15 kroner per kilowattime.

Solpaneler i testanlegget. Foto: Mats-Ola Finn, Norsk Polarinstitutt
Solcellepaneler i kombinasjon med batterier viser seg å kunne dekke mer enn 50 prosent av strømforbruket ved Trollstasjonen, ifølge Multiconsults beregninger. Det vil spare 12 millioner kroner i dieselkostnader hvert år. En investering på 76 millioner kroner vil dermed være nedbetalt på under syv år.
For å gjøre forskningsstasjonen helt klimanøytral er løsningen å bytte ut den siste dieselen med hydrogen, mener Bjørn Thorud. Han håper hydrogen-løsning vil bli utredet for sesonglagring av solenergi når man har klart å demonstrere at anlegget fungerer tilfredsstillende under sommerdrift.

Han mener prosjektet er et godt bilde på hvordan solenergi konkurrerer ut olje og kull på stadig flere områder, selv med dagens oljepriser.

– Når sol kan konkurrere ut diesel i Antarktis, kan den gjøre det mange andre steder.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism