05 juni 2016

Oslo innfører elbil-bompenger

Foto: m.prinke
I kveld skriver representanter fra Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne den siste avtaleteksten. Avtalen er mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Staten. Ifølge avtalen vil det om ett år er det slutt på gratis bompassering for nullutslippsbiler i Oslo.

Kapasiteten på E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer i form av et vekslingsfelt i tillegg til to vanlige bilfelt, et bussfelt og en egen sykkelvei.
  • Fra 1. mars neste år vil det koste 10 kroner å passere bomringen rundt Oslo med elbil mellom klokken halv sju og ni om morgenen, og mellom klokken tre og fem på ettermiddagen. Ellers er det gratis.
  • Fra nyttår 2018 vil prisen øke til 20 kroner for passering med elbil i rushtiden.
  • Fra nyttår 2020 blir det betaling også for passering utenom rushtiden: Da vil det koste 20 kroner å kjøre gjennom bomringen rundt Oslo. Prisen for å kjøre i rushtiden øker til 30 kroner, ifølge utkastet.
Miljøbyråden kommenterer bompengeavgiften for elbiler slik:

– Alle må være med å betale. Det vesentlige er at det skal være mye dyrere å kjøre bensinbiler, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.
  • For dieselbilister som kommer vestfra inn i Oslo vil de i rushtiden for en personbil betale 58 kroner i bomringen, og i tillegg 16 kroner i bærumsbommen.
  • For bensinpersonbiler vil rushtidssatsen være 48 kroner, pluss 16 kroner i bærumsbommen.
Denne prisen vil, ifølge avtalen VG har sett, være uendret perioden igjennom.

Elbiler har i dag også fri tilgang til kollektivfeltene, bortsett fra i Oslo. I kollektivfeltet på E18 og Mosseveien må det være minst to personer i bilen, for at en elbil skal få kjøre i feltet i rushtiden.

Med E18-avtalen, blir Oslo den første byen i Norge som innfører bompenger for elbil. Det er derfor trolig at andre byer vil ta etter, mener generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, , ifølge VG.

Kilde: VG

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism